MilDef uppgraderar sitt finansiella tillväxtmål

Som en följd av försvarsmarknadens utveckling i kombination med MilDefs positionering och framtidsutsikter höjer bolagets styrelse tillväxtmålet från minst 15% per år till minst 25% per år.