Årsstämma 2023 i MilDef Group AB (publ)

Årsstämman för räkenskapsåret 2022 kommer att hållas den 25 maj 2023 i Helsingborg.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till MilDef Groups styrelse. För att beaktas ska begäran normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman, dvs. senast den 6 april 2023.