VD avyttrar aktier, kvarstår som långsiktig ägare

MilDefs avgående koncernchef Björn Karlsson har sålt 900 000 aktier i bolaget. Syftet med försäljningen är att hantera privatekonomiska förhållanden, där bland annat civilståndet ändrats på grund av skilsmässa. I den av valberedningen föreslagna rollen som tillträdande styrelseordförande har Björn ett fortsatt långsiktigt engagemang i MilDef. Han har åtagit sig en lock-up på 360 dagar

MilDefs avgående koncernchef Björn Karlsson har sålt 900 000 aktier i bolaget. Syftet med försäljningen är att hantera privatekonomiska förhållanden, där bland annat civilståndet ändrats på grund av skilsmässa. I den av valberedningen föreslagna rollen som tillträdande styrelseordförande har Björn ett fortsatt långsiktigt engagemang i MilDef. Han har åtagit sig en lock-up på 360 dagar för resterande innehav i MilDef som efter försäljningen uppgår till 890 821 aktier.

Den här aktieförsäljningen är en nödvändig privatekonomisk åtgärd; min långsiktiga tro på det värdeskapande vi kan åstadkomma med MilDef är orubbad.” säger Björn Karlsson.

Denna information är sådan information som MilDef Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 maj 2023 klockan 15:00 CEST.