Valberedning inför årsstämman 2022

Till ledamöter i MilDef Group AB:s valberedning har utsetts: Ulf Hedlundh, utsedd av Svolder AB (publ), valberedningens ordförande Peter Lundkvist, utsedd av Tredje AP-fonden Marianne Trolle, som representerar sitt eget ägande i Bolaget Jan Andersson, styrelseordförande i Bolaget Information om valberedningens arbete finns på MilDefs webbplats www.mildef.com. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför

Till ledamöter i MilDef Group AB:s valberedning har utsetts:

  • Ulf Hedlundh, utsedd av Svolder AB (publ), valberedningens ordförande
  • Peter Lundkvist, utsedd av Tredje AP-fonden
  • Marianne Trolle, som representerar sitt eget ägande i Bolaget
  • Jan Andersson, styrelseordförande i Bolaget

Information om valberedningens arbete finns på MilDefs webbplats www.mildef.com. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2022 kan göra detta genom e-post till valberedning@mildef.com eller brev till MilDef Group AB, Att: Valberedningen, Box 22079, S-250 22 Helsingborg. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör sådana vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2022.

MilDefs årsstämma för 2022 kommer hållas i Helsingborg den 12 maj 2022.

För mer information, vänligen kontakta Ulf Hedlundh, valberedningens ordförande; +46(0)8 440 37 73, ulf.hedlundh@svolder.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november kl. 17:30 CEST.