Två ledande befattningshavare i MilDef ökar sina innehav i bolaget

Genom påkallande av köpoptioner utställda 2017 har MilDefs CSO Fredrik Jacobsson och CTO Fredrik Persson idag ökat sitt innehav med vardera 881 600 aktier.

Efter förvärvet av 881 600 aktier uppgår Fredrik Jacobssons (Chief Sales Officer) innehav till 1 031 600 aktier, motsvarande 2,59 procent av det totala antalet aktier i MilDef Group.1

Efter förvärvet av 881 600 aktier uppgår Fredrik Perssons (Chief Technical Officer) innehav till 889 600 aktier, motsvarande 2,23 procent av det totala antalet aktier i MilDef Group.1

1Totala antalet aktier inkluderar antalet aktier som kommer att emitteras i samband med apportemissionen på cirka 80 MSEK med en teckningskurs på SEK 71,02, annonserat i ett separat pressmeddelande den 12 september, 2022 avseende förvärvet av Handheld Group AB. 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 september 2022 kl. 13:00 CET.