MilDefs VD ökar sitt innehav i bolaget

Genom påkallande av köpoptioner utställda 2015 har MilDefs VD Björn Karlsson idag ökat sitt innehav med 549 000 aktier.

Tidigare innehav på 1 551 821 aktier motsvarade 4,26 procent av aktierna i bolaget. Efter förvärvet av ytterligare 549 000 aktier uppgår hans innehav till 2 100 821 aktier, motsvarande 5,77 procent av det totala antalet aktier i MilDef Group.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juli 2022 kl. 10:00 CET.