MilDefs styrelse ger Daniel Ljunggren uppdraget som nästa VD

Enligt tidigare kommunikation kommer MilDefs CFO, Daniel Ljunggren, att tillträda som interim VD från och med 26 maj. Efter att ha genomfört en utvärderingsprocess fattade styrelsen idag beslutet att denna roll ska vara permanent, och att Daniel Ljunggren tillträder som VD 26 maj 2023.

– Styrelsen har förtroende för Daniel Ljunggren i hans kommande uppdrag och efter utvärdering beslutades att interims-uppdraget istället blir permanent. Det ger både Daniel och verksamheten bästa förutsättningar, säger Jan Andersson, styrelseordförande MilDef Group.

Denna information är sådan information som MilDef Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari 2023 klockan 11:00 CET.