MilDefs årsredovisning och hållbarhetsrapport 2022 är publicerad

MilDefs årsredovisning för 2022 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på MilDefs hemsida. På hemsidan kan en tryckt version av årsredovisningen beställas, på svenska och engelska.

MilDefs årsredovisning för 2022 innehåller bland annat utvecklad information om:

  • MilDefs vision och affärsmodell
  • MilDefs roll i digitalisering av försvarsförmågor
  • MilDefs strategi för ökat värdeskapande
  • MilDefs marknadslandskap och växande marknad
  • MilDefs ledarskap och medarbetarskap
  • MilDefs ESG och hållbarhetsarbete

Denna information är sådan information som MilDef är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj 2023 klockan 11:30 CEST.