MilDef vinner strategisk hårdvaruaffär värd 30 MSEK från ett europeiskt Nato-land

MilDef har fått uppdraget att leverera hårdvara, som varit under utveckling, till en icke namngiven, europeisk Nato-nation. Samtidigt har MilDef fått ett fördjupat förtroende att leverera taktisk IT till nya strategiska projekt inom både mark- och luftförsvar i landet. Beställningen är ett avrop på aktuellt ramavtal och en effekt av att nationen accelererar uppbyggnaden av sina försvarsförmågor. Ordern är värd 30 MSEK och leveranser beräknas ske under 2024.

Det 20-åriga ramavtalet med försvarsmakten i ett icke namngivet europeiskt Nato-land, handlar om att modernisera och digitalisera landets försvar. MilDef inleder nu leveranserna av taktiskt IT-utrustning, såsom datorer, skärmar, nätverksinfrastruktur och mjukvara till den aktuella försvarsmakten. Utöver den faktiska beställningen av unikt utvecklad hårdvara till exempelvis stridsledningssystem fördjupas nu även MilDefs involvering inom både mark- och luftförsvar.

– Efter intensifierade samarbeten och förstudier med den aktuella nationens försvarsmaterielmyndighet inleds nu hårdvarubeställningarna. Detta avrop är ett exempel på hur försvarsmakterna först beställer plattformar och fordon för att därefter designa in och beställa IT-kraft som gör verklig skillnad. Dessa leveranser blir värdefulla referenssystem för utökade och kommande beställningar från den aktuella myndigheten. Bland Nato-länderna erbjuder detta därtill en ledande systemdesign som kan replikeras bland andra nationer som efterfrågar banbrytande digitalisering, säger Daniel Ljunggren, CEO MilDef.

Beställningen omfattar även MilDefs installationsmjukvara OneCIS, som ska användas på både statisk och driftsättningsbar infrastruktur.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2023 kl. 10:00 CET.