MilDef vinner order värd 82 MSEK i Norge

MilDef, en global leverantör av taktisk IT, kommer att leverera teknologi till ett norskt försvarsfordonsprogram med leveranser under 2022-2023. Detta är en uppföljningsorder på ett befintligt program och en ”mid-life upgrade” av pansarfordon i M113-serien. Kunden är statliga Forsvarsmateriell i Norge.

MilDef kommer att utrusta pansarfordon med datorer, displayer och nätverksinfrastruktur för digitala ledningssystem. Olika varianter av M113 pansarfordon kommer att stå i fokus för leveranserna i programmet. Existerande teknologi i fordonen levererades av MilDef och andra leverantörer 2008. Den nya leveransen består av taktisk IT från MilDefs hårdvaruportfölj, integrationer, samt andra tjänster. Ordervärdet på leveranser under 2022 beräknas uppgå till 12 MSEK och till 70 MSEK under 2023.

– Vi samarbetar tätt med FMA som en integrerad del av Norges digitaliserings- och moderniseringsprogram, och vi ser fram emot att intensifiera samarbetet under kommande år, säger Björn Karlsson, VD MilDef Group. Teknologin som vi utvecklar har också potential för användande inom fler NATO-länder, avslutar han.

MilDef är en kontrakterad leverantör till Norges försvarslogistiska myndighet, Forsvarsmateriell.

Denna information är sådan som MilDef Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 juli 2022 kl.16:40 CEST.