MilDef vinner order om teknikleverans till Försvarets materielverk

MilDef har vunnit ett nytt kontrakt gällande taktisk IT till svenska Försvarsmakten. Värdet av leveransen är 17 MSEK, varav cirka 8 MSEK levereras under 2022.

Försvarets materielverk, FMV, upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret. MilDef har samarbetat med FMV sedan 1997 kring taktisk IT. Den nya ordern kommer att förse Försvarsmakten i Sverige med väsentliga delar i den digitala infrastrukturen och omfattar MilDefs egentillverkade utrustning såsom switchar samt ruggade datorer i formfaktor 19”/2.

– Vi är stolta över att vara en del av digitaliseringen och moderniseringen av den svenska Försvarsmakten. Denna viktiga order befäster det förtroende den svenska Försvarsmakten och FMV har för våra produkter, tjänster och system, säger Evelina Hedskog, VD MilDef Sweden.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 maj 2022 kl.09:00 CET.