MilDef vinner order från BAE Systems

BAE Systems har lagt en order värd 15 MSEK hos MilDef för att leverera ruggade datorer för att stödja underhållssystem för militära flygplan.

MilDef kommer att leverera 90 bärbara RB14-datorer till BAE Systems Air-verksamhet i slutet av 2022.

Utrustningen kommer att användas för att stödja underhållet av jetflottor för BAE Systems globala kunder, vilket ger luftvärdighetsinformation till supportteam som säkerställer tillgången på flygplan.

– Vi är stolta över att leverera den senaste tekniken till en världsledande partner inom försvarskapacitet, BAE Systems. Leveransen av ruggad hårdvara för distribution inom flygsektorn stärker ytterligare vår portfölj inom den brittiska försvarsmarknaden och bygger på betydande leveranser som redan tillskjutits land- och sjödomänerna, säger Björn Karlsson, VD MilDef Group.

En talesman för BAE Systems säger:

– Leveransen av MilDefs utrustning kommer att göra det möjligt för vår globala kundbas att säkerställa nödvändig luftvärdighetsdata om sin flotta. Därmed kan vi säkerställa att flygplan är tillgängliga för våra kunder där och när de behövs för att leverera kritisk nationell säkerhet.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 november 2022 kl. 09:00 CET.

Ovan orderingången bokfördes i tredje kvartalet. Nyheten har tidigare inte offentliggjorts pga. sekretesskäl.