MilDef vinner ny order för uppgradering av stridsbåtar

MilDef Integration Sweden AB, dotterbolag till MilDef Group AB, en global leverantör av taktisk IT, har mottagit två beställningar om totalt 15 MSEK för uppgradering av navigationssystem i svenska amfibiekårens stridsbåt 90. Beställningarna är följdaffärer på tidigare utförda integrationsarbeten. Planerad leverans sker under 2022 och 2023. Ytterligare beställningar inom samma projekt är troliga.

Beställningarna omfattar konstruktion, integration samt integrerat underhållsstöd av nya navigationssystem på ett femtiotal av Försvarsmaktens stridsbåtar. MilDef har tidigare genomfört liknande åtaganden på den svenska stridsbåtsflottan och har i och med dessa nya beställningar fått förnyat förtroende som en viktig partner till såväl slutkund som upphandlande myndighet.

– Vi är mycket stolta över att vara en del av digitaliseringen och moderniseringen av den svenska Försvarsmakten. Följdbeställningar som dessa befäster det förtroende den svenska Försvarsmakten och FMV har för våra produkter, tjänster och system, säger Evelina Hedskog, Head of MilDef Business Unit Sweden.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 juni 2022 kl.09:30 CET.