MilDef vinner en rad kontrakt på den amerikanska marknaden till ett värde av 35 MSEK

MilDef har under det tredje kvartalet tecknat en rad kontrakt på den amerikanska försvarsmarknaden avseende ruggad IT för digitalisering av den amerikanska armén, flygvapnets specialförband, amerikanska marinkåren och amerikanska flottan.

USA:s försvarsmarknad är den största försvarsmarknaden i världen och försvarsbudgeten motsvarar nästan 50 procent av alla länders försvarsbudgetar tillsammans.

– Dessa affärer bekräftar MilDefs fortsatta engagemang för våra amerikanska försvarskunder, exempelvis försvarsdepartementet (DoD) och det förtroende som kunderna har för MilDef. Leveranserna kommer att möjliggöra uppdragskritiska funktioner inom markfordon, flygplattformar och fartygsinstallationer inom den amerikanska armén, Air Force Special Operations Command (AFSOC), United States Marine Corps (USMC) och US Navy, säger Daniel Ljunggren, VD MilDef.

MilDef accelererar nu ambitionerna i USA genom att konsolidera MilDef Inc och den förvärvade Handheld-verksamheten under en stark och fokuserad enhet. Genom att göra detta fördubblas MilDefs totala närvaro i USA, och produktutbudet breddas avsevärt för ökad räckvidd inom militärt försvar samt kritisk infrastruktur.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 september 2023 kl. 09:00 CET.