MilDef tecknar sjuårigt ramavtal med FMV och Försvarsmakten

När MilDef nu tecknar ytterligare ett avtal med Försvarets materielverk och Försvarsmakten är det bolagets mest heltäckande ramavtal hittills. Avtalet gäller hela MilDefs bredd av produkter inom såväl hård- som mjukvara samt tjänster. Förväntat värde på leveranser bedöms uppgå till cirka 870 MSEK över kontraktsperioden.

MilDefs kommande åtaganden till FMV och Försvarsmakten kommer att innefatta hela MilDefs portfölj av taktisk IT samt tillhörande systemleveranser. Utöver konkreta produktleveranser ger avtalet också FMV och Försvarsmakten möjlighet att avropa exempelvis utbildningar och service. Avtalet innebär ett fördjupat samarbete mellan MilDef och den svenska försvarskunden, där en viktig parameter för kunden är ökad försörjningstrygghet.

– Vi är stolta över att vara en strategiskt viktig partner till FMV. Detta ramavtal befäster en långsiktig och djup relation och säkrar den affärsmässiga dimensionen för kommande år. Vår tydliga ambition är att inom hela spektrumet av digitalisering – vårt specialistområde – effektivt leverera den försvarsförmåga som Försvarsmakten och FMV nu planerar för. Ramavtalet ger oss ett tydligt uppdrag att bidra med vår fulla kraft inom modernisering och digitalisering, säger Björn Karlsson, VD MilDef Group.

Denna information är sådan som MilDef Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande   den 11 maj 2022 kl.11:40 CEST.