MilDef stärker sin verksamhet i USA under ledning av Jim Rimay

MilDef accelererar satsningen i USA genom att konsolidera MilDef Inc och den nyligen förvärvade Handheld-verksamheten, under en stark och fokuserad enhet. Därmed fördubblas MilDefs totala närvaro i USA och produktfloran breddas avsevärt för ökad räckvidd inom militär, myndighet och kritisk infrastruktur. Jim Rimay, idag VD för Handheld US Inc, tar över ledningen för alla MilDefs aktiviteter i USA, med start i juli 2023.

Jim Rimay har varit VD för Handhelds verksamhet i USA sedan 2015 och har en gedigen bakgrund inom den försvarsrelaterade IT-industrin, bland annat som VD för Getac i USA. Den konsoliderade strategin innebär att MilDef ökar sitt affärsfokus, fördubblar sitt fotavtryck i USA och att synergierna från Handheld-förvärvet tas tillvara i koncernen. 

– Med satsningen breddar MilDef sitt erbjudande och stärker samtidigt sin närvaro på världens största försvars- och säkerhetsmarknad. Vi fokuserar på affärsmässiga och operativa synergier och MilDefs totala verksamhet i USA har redan en omsättning på nästan 20 miljoner USD, med en förväntad snabb tillväxt under de kommande åren. Vi är glada att kunna materialisera denna synergi efter Handheld-förvärvet och driva vår tillväxtresa på en verkligt lovande marknad för MilDef, säger Daniel Ljunggren VD MilDef Group.

Inga förändringar kommer att göras när det gäller kontor eller operativa etableringar. MilDef räknar snarare med att öppna fler kontor och anställa fler personer i USA i takt med att verksamheten fortsätter att växa.

USA:s försvarsmarknad är den största försvarsmarknaden i världen och försvarsbudgeten motsvarar nästan 50 procent av alla länders försvarsbudgetar tillsammans.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juni 2023 kl. 09:00 CET.