MilDef lanserar ny affärsenhet och konsoliderar nyligen förvärvade Defcon Solutions med MilDef Sweden

I syfte att förstärka MilDef Sweden och det under 2021 förvärvade integrationsbolaget Defcon Solutions i en fokuserad enhet lanseras nu affärsenheten MilDef Business Unit Sweden. Därmed samordnas alla affärer mot såväl myndighets- som företagskunder på den svenska marknaden och synergier maximeras mellan produkter, tjänster och digitalisering.

I samband med att MilDef expanderar med såväl organisk som förvärvad tillväxt sker löpande en översyn av koncernens affärsområden och processer, för ökad effektivitet och kundnytta. Genom att slå samman MilDef Sweden med Defcon Solutions i en och samma affärsenhet, med gemensam ledningsgrupp och verksamhetsmodell, förstärks kraften i det sammantagna erbjudandet inom produkter, tjänster och digitalisering.

– Vårt nya affärsområde är ett direkt svar på den säkerhetspolitiska fråga som ställs i dag – hur ska vi skydda vårt samhälle från existerande och nya hot? Affärsområdet möjliggör ett bättre och mer komplett erbjudande inom produkter, tjänster och digitalisering för den svenska marknaden, inklusive försörjningstrygghet. Samtidigt som vi förser våra svenska kunder med världsledande teknik och integration stärker vi vår position som en komplett leverantör av verksamhetskritiska system. Vår avsikt är att ytterligare växa den svenska affärsenheten med nyckelförmågor och att accelerera tillväxten på vår hemmamarknad, säger Björn Karlsson, VD MilDef Group.

Chef för affärsenheten blir Evelina Hedskog, tidigare Chief Business Development Officer MilDef Group.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 januari 2022 kl. 10:00 CET.