MilDef lanserar banbrytande Tactical Android Device (T.A.D.)

MilDef, systemintegratör och fullspektrumleverantör av ruggad IT, presenterar den handhållna MilDef Tactical Android Device (T.A.D.), som omdefinierar Dismounted Soldier System (DSS). Den innovativa enheten adresserar de utmaningar som militär personal står inför genom att erbjuda avancerade tekniska funktioner och robusthet för modern krigsföring.

MilDef T.A.D. är en ruggad, Android-baserad mobil enhet avsedd för militära operationer. Med sin öppna arkitektur och integrationsmöjligheter öppnar MilDef T.A.D. för flera olika användningsscenarier. MilDef T.A.D. har unika försäljningsargument som gör att den skiljer sig från konventionella enheter. Det utbytbara batteriet säkerställer oavbruten drift vid längre uppdrag, mörkerseendefunktionen förbättrar soldaternas förmåga vid insatser i svagt ljus, och i linje med MilDefs kundfokus följer MilDef T.A.D. företagets produktlivscykel på fem år.

Fredrik Persson, MilDef CTO, betonar produktens betydelse:

– MilDef T.A.D. är en banbrytande utveckling inom vårt erbjudande av teknik för soldatburen utrustning. Vårt fokus på användarcentrerad design har hjälpt oss utveckla en enhet som inte bara uppfyller, utan överträffar kraven för modernt säkerhets -och försvararbete. Den robusta designen och den tekniska konfigurationen manifesterar vårt åtagande att erbjuda militär personal pålitlig, anpassningsbar och framtidssäkrade lösningar.

MilDef T.A.D. erbjuder användarna möjlighet att välja funktioner som passar deras behov, vilket förbättrar kommunikationen och beslutsfattandet. MilDef samarbetar med kunderna för att konfigurera enheten efter specifika krav. Företaget utvecklar också ett ekosystem med kompletterande komponenter för att säkerställa anpassningsförmågan till nya operativa behov.

Se MilDef T.A.D. -prototypen på den kommande DSEI-mässan i London. För mer information och möten, besök vår monter på DSEI-mässan, H2-655.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 september 2023 kl. 11:00 CET.