MilDef Group vinner order på 23,6 MSEK i Sverige

MilDef Sweden AB, dotterbolag till MilDef Group AB (“MilDef”), en global leverantör av taktisk IT, har mottagit en order på 23,6 MSEK avseende specialiserade datorer till ett integrationsprojekt. Ordern är en del av ett större system och planerad leverans sker under december 2021. Ytterligare beställningar inom samma projekt är troliga. Ordern kommer att förse Försvarsmakten i

MilDef Sweden AB, dotterbolag till MilDef Group AB (“MilDef”), en global leverantör av taktisk IT, har mottagit en order på 23,6 MSEK avseende specialiserade datorer till ett integrationsprojekt. Ordern är en del av ett större system och planerad leverans sker under december 2021. Ytterligare beställningar inom samma projekt är troliga.

Ordern kommer att förse Försvarsmakten i Sverige med väsentliga delar i den digitala infrastrukturen. Systemen är anpassade för att fungera som mobila noder till Försvarsmaktens fältstaber. MilDef har tidigare under 2021 levererat prototypsystem och dessa har genomgått noggranna tester som bevisar såväl kapacitet som modularitet. De framgångsrika resultaten från testerna har nu genererat denna seriebeställning.   

”Vi är stolta över att vara en del av digitaliseringen och moderniseringen av den svenska Försvarsmakten,”, säger Evelina Hedskog, VD för MilDef Sweden AB. "Denna viktiga order befäster det förtroende den svenska Försvarsmakten och FMV har för våra produkter, tjänster och system." 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

MilDef Group AB (publ)

Björn Karlsson, CEO
Telefon: +46 705 25 01 07
E-post: bjorn.karlsson@mildef.com

Daniel Ljunggren, EVP & CFO
Telefon: +46 706 68 00 15
E-post: daniel.ljunggren@mildef.com

Johan Holmqvist, Head of Investor Relations
Telefon: +46 708 37 66 77
E-post: johan.holmqvist@mildef.com

MilDef Sweden AB

Evelina Hedskog, Managing Director
Telefon: +46 730 56 87 67
E-post: evelina.hedskog@mildef.com

 

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som MilDef Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 juni 2021 kl. 14:30 CET.

Om MilDef

MilDef grundades 1997 i Helsingborg, Sverige, och är en leverantör av taktisk IT för krävande miljöer. Taktisk IT inkluderar ruggad elektronik, mjukvara och tjänster. MilDefs produkter säljs idag till fler än 160 kunder via MilDefs dotterbolag i Sverige, Norge, Storbritannien och USA samt via partnernätverk till över 30 länder, främst inom EU. Produktportföljen sträcker sig över samtliga ingående delar i ett IT-system, från servrar och klientdatorer till nätverksutrustning och intelligenta skärmar. Produkterna är utvecklade för att hantera extrem värme, kyla, väta, vibrationer, stötar och annan miljöpåverkan. MilDef Group är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.mildef.com