MilDef genomför förändringar i koncernledningen

MilDef Group AB (publ) låter meddela följande förändringar i bolagets koncernledning per den 27 september 2023.

Martina Karlsson har varit anställd som HR-chef på MilDef sedan mars 2023. Martina kommer närmast från Axis Communications AB där hon arbetat med såväl strategiska som operativa HR-frågor. Martina förstärker koncernledningen i sin nya roll som Chief People Officer (CPO) och rapporterar till verkställande direktör Daniel Ljunggren.

Samtidigt frånträder Ola Alfredsson och Olof Engvall sina platser i koncernledningen. Ola fokuserar i sin fortsatta roll på utvalda strategiska projekt och Olof fortsätter sin roll såsom ansvarig för Investor Relations-frågor, båda direktrapporterande till VD.

Förutom ovan nämnda förändringar får nuvarande Chief Technology Officer (CTO), Fredrik Persson, även en bredare roll som bolagets vice VD.

– I takt med utvecklingen i MilDef så ser vi kontinuerligt över sammansättningen i koncernledningen. Vårt fokus ligger på att driva bolaget framåt på ett effektivt sätt för att nå bolagets mål och som ett led i det genomför vi nu ändringar i koncernledningen, säger Daniel Ljunggren, VD.

Efter dagens förändring består MilDefs koncernledning av: Daniel Ljunggren, VD, Fredrik Persson, vVD/CTO, Viveca Johnsson, CFO, Evelina Hedskog, Head of Business Unit Sweden, Fredrik Jacobsson, CSO, Karin Svalander, General Counsel, Per Björnson, COO och Martina Karlsson, CPO. Samtliga medlemmar i koncernledningen rapporterar till VD.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 september 2023 kl. 15:30.