MilDef får order värd 29,7 MNOK till norskt digitaliseringsprojekt

MilDef Group AB (”MilDef”) har via sitt norska dotterbolag fått en order värd 29,7 MNOK för specialanpassad taktisk IT. Produkterna ingår i ett norskt fordonsprogram där de första leveranserna sker under 2021.

Lösningen kommer att förse pansarfordon med datorer, skärmar och nätverksinfrastruktur för ledningssystem. ACSV (eng. Armored Combat Support Vehicle) är huvudfordonet i detta program. MilDef levererade prototyper av den kompletta lösningen under 2020 som har genomgått rigorösa tester vilka bevisar dess prestanda, användbarhet och robusthet.

MilDef är en leverantör till norska FMA (no. Forsvarsmateriell). Denna order bekräftar förhållandet mellan de två parterna och lyfter fram MilDef Groups starka position som en prioriterad leverantör av taktisk IT.

”Vi är stolta över att vara en del av den norska digitaliseringen och moderniseringen,” säger Björn Karlsson, CEO för MilDef Group. ”MilDef levererar till detta viktiga projekt hela bredden i vårt erbjudande – hårdvara, programvara och tjänster.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

MilDef Group AB (publ)

Björn Karlsson, CEO
Telefon: +46 705 25 01 07
E-post: bjorn.karlsson@mildef.com

Daniel Ljunggren, EVP & CFO
Telefon: +46 706 68 00 15
E-post: daniel.ljunggren@mildef.com

MilDef AS

Henning Linnebjerg, Managing Director
Phone: + 47 48 25 84 11
Email: henning.linnebjerg@mildef.com

 

Denna information är sådan som MilDef Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 juli 2021 kl. 17:10 CEST.

Om MilDef

MilDef grundades 1997 i Helsingborg, Sverige, och är en leverantör av taktisk IT för krävande miljöer. Taktisk IT inkluderar ruggad elektronik, mjukvara och tjänster. MilDefs produkter säljs idag till fler än 160 kunder via MilDefs dotterbolag i Sverige, Norge, Storbritannien och USA samt via partnernätverk till över 30 länder, främst inom EU. Produktportföljen sträcker sig över samtliga ingående delar i ett IT-system, från servrar och klientdatorer till nätverksutrustning och intelligenta skärmar. Produkterna är utvecklade för att hantera extrem värme, kyla, väta, vibrationer, stötar och annan miljöpåverkan. MilDef Group är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.mildef.com