Ledande befattningshavare säljer aktier i syfte att finansiera förvärv av aktier genom optioner

Fyra ledande befattningshavare säljer sammanlagt 990 000 aktier i MilDef Group. Försäljningen sker för att finansiera samma personers förvärv av större aktieposter i bolaget med stöd av sedan tidigare utställda köpoptioner.

De berörda ledande personerna är MilDefs VD och koncernchef Björn Karlsson, CFO Daniel Ljunggren, CSO Fredrik Jacobsson och bolagets CTO Fredrik Persson. Genom transaktionerna stärker ledningen ytterligare sitt långsiktiga ägande i MilDef med både mer omfattande innehav och fler ledande befattningshavare med ett substantiellt ägande i bolaget. Köpare av aktierna är ett antal institutionella investerare.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 september 2022 kl. 08:30 CET.