Inbjudan till investerarpresentation gällande MilDefs förvärv av Handheld Group

MilDef, har idag den 12 september kommunicerat förvärvet av Handheld Group AB, ett internationellt bolag specialiserade inom produktsegmentet ruggade datorer. Med anledning av detta bjuder MilDef in till en investerarpresentation.

En konferens (på Teams) för investerare, analytiker och media kommer att hållas klockan 11.00 – 11.45 den 12 september, under ledning av Björn Karlsson, VD och Daniel Ljunggren, CFO. 

Presentationen kommer att hållas på engelska och avslutas med en frågestund.

Anmälan krävs inte för deltagande i konferensen, men koppla upp/ring in fem minuter före angiven tid för att säkerställa en punktlig start av mötet.

Välkommen!

Anslutning till mötet
Anslutning till mötet görs genom att klicka på denna Teams-länk eller ring enligt nedan (endast ljud).

Telefonnummer:
+46 8 502 413 79 (Sverige)
+47 23 52 52 25 (Norge)
+45 32 73 03 21 (Danmark)
+358 9 23106849 (Finland)
+44 20 3855 6017 (Storbritannien)
+1 323-486-4735 (USA)

Ange konferens-ID: 745 803 122#

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 september 2022 kl. 08:35 CET.