Förändring av antal aktier och röster i MilDef Group AB

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

MilDef Group AB (publ) (”MilDef” eller ”Bolaget”) meddelar därom att det idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 36 389 373 aktier och röster i Bolaget. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 9 097 343,25 SEK.

Antalet aktier och röster har ändrats under juli till följd av två händelser. Dels en emission om 449 939 aktier på grund av att övertilldelningsoptionen efter Bolagets notering delvis utnyttjades, dels en emission om 321 512 aktier som utgjorde en komponent i köpeskillingen i samband med förvärvet av Defcon Solutions AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

MilDef Group AB (publ)

Björn Karlsson, CEO
Telefon: +46 705 25 01 07
E-post: bjorn.karlsson@mildef.com

Daniel Ljunggren, EVP & CFO
Telefon: +46 706 68 00 15
E-post: daniel.ljunggren@mildef.com

Offentliggörande
Denna information är sådan information som MilDef Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 juli 2021 klockan 17:30 CEST.

Om MilDef

MilDef grundades 1997 i Helsingborg, Sverige, och är en leverantör av taktisk IT för krävande miljöer. Taktisk IT inkluderar ruggad elektronik, mjukvara och tjänster. MilDefs produkter säljs idag till fler än 160 kunder via MilDefs dotterbolag i Sverige, Norge, Storbritannien och USA samt via partnernätverk till över 30 länder, främst inom EU. MilDef är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.mildef.com