Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

Gårdagens delårsrapport är bifogad detta pressmeddelande samt finns på MilDefs hemsida. Den digitala presskonferensen där rapporten kommenteras finns tillgänglig som video på hemsidan samt via denna länk. Underlaget som presskonferensen baseras på finns tillgängligt på hemsidan samt via denna länk. ”Vi tackar alla som följer MilDef och som har visat intresse för rapporten. Det är

Gårdagens delårsrapport är bifogad detta pressmeddelande samt finns på MilDefs hemsida.

Den digitala presskonferensen där rapporten kommenteras finns tillgänglig som video på hemsidan samt via denna länk.

Underlaget som presskonferensen baseras på finns tillgängligt på hemsidan samt via denna länk.

Vi tackar alla som följer MilDef och som har visat intresse för rapporten. Det är glädjande att verksamheten uppmärksammas positivt och att marknaden fortsätter engagera sig i vår framtidsresa.”, säger Björn Karlsson, VD på MilDef Group AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

MilDef Group AB (publ)

Björn Karlsson, CEO
Telefon: +46 705 25 01 07
E-post:
bjorn.karlsson@mildef.com

Daniel Ljunggren, EVP & CFO
Telefon: +46 706 68 00 15
E-post:
daniel.ljunggren@mildef.com

Offentliggörande
Denna information är sådan information som MilDef Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 augusti 2021 klockan 11:30 CEST.

Om MilDef

MilDef grundades 1997 i Helsingborg, Sverige, och är en leverantör av taktisk IT för krävande miljöer. Taktisk IT inkluderar ruggad elektronik, mjukvara och tjänster. MilDefs produkter säljs idag till fler än 160 kunder via MilDefs dotterbolag i Sverige, Norge, Storbritannien och USA samt via partnernätverk till över 30 länder, främst inom EU. MilDef är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.mildef.com