Björn Karlsson lämnar sin roll som VD vid nästa årsstämma

Björn Karlsson har idag meddelat styrelsen att han önskar lämna sitt uppdrag som VD för MilDef Group AB av privata skäl. Styrelsen har i samråd med Björn beslutat att han kvarstår som VD fram till årsstämman i maj 2023 och att bolagets vice VD och CFO Daniel Ljunggren då preliminärt tillträder som tillförordnad VD. En

Björn Karlsson har idag meddelat styrelsen att han önskar lämna sitt uppdrag som VD för MilDef Group AB av privata skäl. Styrelsen har i samråd med Björn beslutat att han kvarstår som VD fram till årsstämman i maj 2023 och att bolagets vice VD och CFO Daniel Ljunggren då preliminärt tillträder som tillförordnad VD. En grupp större aktieägare har i samråd med styrelseordförande Jan Andersson beslutat att till valberedningen föreslå Björn Karlsson som ny styrelseordförande.

Denna information är sådan information som MilDef Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 november 2022 klockan 15:15 CET.