Koncernledning

Björn Karlsson, CEO

Björn Karlsson
Björn Karlsson

Chief Executive Officer (CEO) sedan 2018

Född: 1973.

Utbildning: Gymnasieingenjör, 4-årig teknisk linje el/data.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i MilDef Products AB, styrelseledamot i MilDef AB
och styrelseledamot SOFF.

Tidigare uppdrag senaste fem åren: Verkställande direktör och styrelseordförande i MilDef AB.

Innehav i bolaget: 580 922 aktier.

Daniel Ljungren, CFO

Daniel Ljungren
Daniel Ljungren

Chief Financial Officer (CFO) sedan 2011.

Född: 1980.

Utbildning: Master i företagsekonomi, Högskolan Kristianstad.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i MilDef AB och MilDef AS, styrelseledamot i MilDef Products AB, MilDef Ltd och MilDef Inc.

Tidigare uppdrag senaste fem åren: -.

Innehav i bolaget: 660 922 aktier.

Fredrik Persson, CTO​

Fredrik Persson
Fredrik Persson

Chief Technology Officer (CTO) sedan 2020.

Född: 1981.

Utbildning: Master i radioelektronik och elektromagnetisk fältteori, Lunds Tekniska Högskola

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i MilDef Products AB.

Tidigare uppdrag senaste fem åren: Vice verkställande direktör och utvecklingschef i MilDef Products AB.

Innehav i bolaget: 4 000 aktier.


Johan Holmqvist,
Head of Investor Relations

Johan Holmqvist
Johan Holmqvist

Head of Investor Relations sedan 2020.

Född: 1972.

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.

Övriga pågående uppdrag: -.

Tidigare uppdrag senaste fem åren: Global Transformation Communication Manager för Ingka Group AB, Head of Investor Relations and Corporate Communications för Boozt AB (publ), Vice President Corporate Communications för ReadSoft AB (publ) och Vice President Corporate Communications för ReadSoft AB from Lexmark.

Innehav i bolaget: -.

Ola Alfredsson,
CCO

Ola Alfredsson
Ola Alfredsson

Chief Commercial Officer (CCO), VP Strategic Projects sedan 2020.

Född: 1964.

Utbildning: Marinens Officershögskola.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i MilDef Inc., styrelseledamot i MilDef AB, MilDef AS, MilDef Ltd och
PrimeKey Solutions AB.

Tidigare uppdrag senaste fem åren: Ambassadråd, Sveriges Ambassad Washington, USA.

Innehav i Bolaget: -.

Per Björnson,
COO

Per Björnson
Per Björnson

Chief Operating Officer (COO) sedan 2020.

Född: 1978.

Utbildning: Officershögskola/Krigshögskola, IMD Business School.

Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör för MilDef Products AB.

Tidigare uppdrag senaste fem åren: Chief Business Support Officer för Helsingborgs Hamn AB, Extern firmatecknare
i Helsingborgs Hamn Aktiebolag.

Innehav i bolaget: 3 250 aktier.


Evelina Hedskog,
CBDO

Evelina Hedskog
Evelina Hedskog

Chief Business Development Officer (CBDO) sedan 2021.

Född: 1981.

Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska högskolan och kandidatexamen i ekonomi, Stockholms universitet.

Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör för MilDef AB, styrelseledamot i MW Group AB och reservofficer i Flottan (Örlkn).

Tidigare uppdrag senaste fem åren: Head of Products and Strategy på Saab AB Business Unit Combat Systems and C4I Solutions.

Innehav i bolaget: -.

Karin Svalander,
General Counsel

Karin Svalander
Karin Svalander

General Counsel sedan 2020.

Född: 1978.

Utbildning: Jur. kand., Uppsala universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i MilDef AB, MilDef Products AB, MilDef AS och MilDef Inc.

Tidigare uppdrag senaste fem åren: Styrelsesuppleant i Invono Fund AB, chefsjurist för Invono AB, advokat/jurist
på Advokatfirman Lindahl och LRF Konsult.

Innehav i bolaget: -.