The MilDef Way

”The MilDef Way” är bolagets värdeord som fungerar som ett fundament för de anställda att förhålla sig till. De används som stöd och för att främja kontinuerliga förbättringar. Alla anställda på MilDef har enats om dessa ord.

Prioritet (priority) hjälper oss att förstå vad som är viktigast, mer matematiskt än känslomässigt.

När vi väl vet vad som verkligen är viktigt kan vi öka våra ansträngningar för att proaktivt (proactivity) planera relevanta aktiviteter och på så vis kan vi agera mycket tidigare på risker och möjligheter.

Våra planer och kunskaper om möjliga scenarier delas öppet med dem vi arbetar med, vilket skyddar integriteten (integrity). Eftersom vi vet vad som är viktigt och har planerat därefter är vi också bättre rustade att uppfylla våra åtaganden, vilket stärker integriteten. Vi säger vad vi gör, och gör vad vi säger.

Det viktigaste är förståelsen att isolerat betyder våra handlingar väldigt lite. När vi gör saker tillsammans och förenar våra krafter för att uppnå ett gemensamt mål – det är då vi gör en verklig skillnad. Det är vad vi menar med gemenskap (unity).