Årsstämma 2024 i MilDef Group AB (publ)

Årsstämma kommer att hållas torsdagen den 23 maj kl.16.00 på MilDefs huvudkontor i Helsingborg. Information om anmälningsförfarande inför stämman lämnas på hemsidan tillsammans med kallelsen senast fyra veckor före stämman.

Begäran från aktieägare om att få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit till bolaget på adress MilDef Group AB, Box 22079, 250 22 Helsingborg eller per e-post arsstamma@mildef.com senast den 4 april 2024.