MilDefs VD ökar sitt innehav i bolaget

Genom påkallande av köpoptioner utställda 2015 har MilDefs VD Björn Karlsson idag ökat sitt innehav med 549 000 aktier.

Tidigare innehav på 1 551 821 aktier motsvarade 4,26 procent av aktierna i bolaget. Efter förvärvet av ytterligare 549 000 aktier uppgår hans innehav till 2 100 821 aktier, motsvarande 5,77 procent av det totala antalet aktier i MilDef Group.


Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juli 2022 kl. 10:00 CET.

Björn Karlsson, VD
Telefon: +46 705 25 01 07
E-post:
bjorn.karlsson@mildef.com
Olof Engvall, Head of IR & Communications
Telefon: +46 733 41 45 73
E-post: olof.engvall@mildef.com

Dokument & länkar


← Tillbaka till pressmeddelanden