MilDef vinner ny order för uppgradering av stridsbåtar

Beställningarna omfattar konstruktion, integration samt integrerat underhållsstöd av nya navigationssystem på ett femtiotal av Försvarsmaktens stridsbåtar. MilDef har tidigare genomfört liknande åtaganden på den svenska stridsbåtsflottan och har i och med dessa nya beställningar fått förnyat förtroende som en viktig partner till såväl slutkund som upphandlande myndighet.

- Vi är mycket stolta över att vara en del av digitaliseringen och moderniseringen av den svenska Försvarsmakten. Följdbeställningar som dessa befäster det förtroende den svenska Försvarsmakten och FMV har för våra produkter, tjänster och system, säger Evelina Hedskog, Head of MilDef Business Unit Sweden.


Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 juni 2022 kl.09:30 CET.

Dokument & länkar


← Tillbaka till pressmeddelanden