MilDef vinner systemintegrationskontrakt värt 20 MSEK

Kontraktet är ännu ett kvitto på vår breddning av affärserbjudandet och förmåga att expandera med vår integrationsförmåga. Tillsammans med branschledande hårdvara och mjukvara för utmanande miljöer är integration och driftsättning viktiga konkurrensfördelar. Denna affär är ett stärkande bevis på att vårt totalerbjudande vinner förtroende hos kunderna”, säger Björn Karlsson, VD MilDef Group.

För ytterligare information, kontakta:

MilDef Group AB (publ)

Björn Karlsson, VD
Telefon: +46 705 25 01 07
E-post: bjorn.karlsson@mildef.com

Daniel Ljunggren, EVP & CFO
Telefon: +46 706 68 00 15
E-post: daniel.ljunggren@mildef.com


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 november kl. 10:00 CEST. 

Om MilDef

MilDef grundades 1997 i Helsingborg, Sverige, och är en leverantör av taktisk IT för krävande miljöer. Taktisk IT inkluderar ruggad elektronik, mjukvara och tjänster. MilDefs produkter säljs idag till fler än 160 kunder via MilDefs dotterbolag i Sverige, Norge, Storbritannien och USA samt via partnernätverk till över 30 länder, främst inom EU. MilDef är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.mildef.com

Dokument & länkar


← Tillbaka till pressmeddelanden